Global Business Engineering (BA)

Global Business Engineering (BA)

Какво представлява специалността?

Всеки семестър ще имате 3-4 предмета, където ще добиете умения, които да приложите в разработването на семестриален проект (в група от 3-7 човека). По всеки от предметите  ще имате писмен или устен изпит. Семестриалният проект се предава в писмен вид, след което се защитава с групова презентация.
След първата година на образование, всеки студент трябва да избере насока в инженеството, с което иска да се занимава – механика или софтуерно инжинерство. С първата възможност, ще получите знания в сферата на математиката, физиката и програми, с които ще изграждате дизайн на нови продукти. Със софтуерното инженерство ще създавате уебсайтове, бази данни и приложения за телефони. Това разделя класа на две големи групи, които се срещат в общите часове по маркетинг, икономика, финанси, комуникации, езици и др.
Global Business Engineering е изключително разнообразно образование, което запознава студентите с информация от различни сфери, без да навлиза в големи детайли. Това позволява на студента да наблегне на материята, с която би искал да се занимава в бъдеще. Подходът спомага за по-бързото адаптиране в нова среда и по-лесното сработване в екип.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате:
ПОНЕ 210 часа (60 минути) английски език за последните 3 години.
ПОНЕ 375 часа (60 минути) математика за последните 3 години. 
ПОНЕ 75 часа (60 минути) втори чужд език за последните 3 години.

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

След завършване на бакалавърската специалност Global Business Engineering ще можете да продължите различни магистратури в Дания. Можете да прегледате всички магистърски специалности в Дания. Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Свържете се с нас, за да не допуснете грешки.

Глобалните бизнес инженери работят предимно на индустриалния пазар, особено в областта на машиностроенето и софтуерното инженерство. Ще заемате управленски позиции (project manager, export manager, product manager, software engineer) в проектирането и внедряването на технически решения, както и в маркетинга и продажбите.

Лично мнение и практически опит

Още в първия семестър, имах за задача да конструирам робот, който да бъде полезен за компании, разполагащи със склад и нужда от разпределение на стоката в този склад. За вдъхновение, имах възможност да използвам първата си работа, в най-големия склад в Орхус, където можех да срещна вече създадени роботи-мотокари, които не са управлявани от никого, а просто обикалят из склада и носят поръчки. В този момент осъзнах, че материалът, с който ни запознават в училище, ще бъде свързан със съвременни проблеми, имащи нужда от нови идеи и решения.
Образованието дава възможност за работа в широк спектър, като например: 
project manager, export manager, marketing manager, software engineer и други. 

Андриан Николов