Digital Concept Development

Digital Concept Development

Какво представлява специалността?

Програмата Digital Concept Development в Дания, е базирана изцяло върху създаването или доразвиването на дигитални концепции в публичния/частния сектор. Разделена е на 4 равни по тежест теми – Business & Concept Development, UX Strategy, Digital Marketing & Communication, Project management.
Добитите през 18 месечния период знания, ще Ви позволят да сте част от изследването (research) и изработката (development) на дизайн процесите, услугите (services) и потребителския опит (user experience), включени в един дигитален продукт или система. В програмата се разглеждат и изпробват практически теории и методи, както за User research – набиране и анализ на потребителски данни + методи за тестване на продукт, така и in-depth business analysis – разработка на бизнес модели, както и съответната им възможност за създаване на стойност (value creation). Не малка част заема и подготовката от интегрирането на елементи от Agile Project Management във всеки един от проектите през двата семестъра. Ще имате възможност да научите как се ползват, а и комбинират най-известните в IT сферата структури (frameworks) на Agile Project Management – SCRUM, DSDM, Extreme Programming, Lean Development.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате една от AP степените:
Computer Science
Design, Technology and Business
Design, Technology and Business (Graphics)
E-design
Marketing Management
Multimedia Design
Service Hospitality and Tourism Management

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

След завършване на бакалавърската специалност Digital Concept Development в Дания ще можете да продължите различни магистратури в Дания. Една от тях е MSc in Information Technology – Product Design at SDU. Задължително съгласувайте нужния Ви брой кредити с програмата, която искате да продължите! Можете да прегледате всички магистърски специалности в Дания. Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Свържете се с нас, за да не допуснете грешки.

 

Лично мнение и практически опит

Програмата предлага практическа работа с реални клиенти, едновременно в частния и публичният сектор. Някои, от който включват: Banking, E-commerce, Development Agencies, Service and Hospitality. 
Програмата е само три семестъра, като в първите два се набляга върху набирането на знания и практически опит чрез работа с реални клиенти в по-голямата си част. В третия семестър всеки студент прилага наученото от програмата в задължителен стаж, като през същия период се работи индивидуално (или в група) върху бакалавърски проект – дигитална концепция базирана на реален клиент.

Цаньо Петров