Software Technology Engineering / Information and Communication Technology (Софтуерно инженерство)

Софтуерно инженерство в Дания

Software Technology Engineering (BA)

Какво представлява специалността?

Продължителността на програмата Софтуерно инженерство в Дания (Software Engineering) е 3,5 години, които се състоят от 7 семестъра. Фокусът на програмата е върху работа в екип, но съдържа и елементи на бизнес развитие. Повечето предмети са свързани с групови проекти, като всеки семестър, знанията, които придобивате, биват комбинирани за краен проект, който трябва да защитавате. През първите два семестъра ще получите основите на всички специализации. В края на втория семестър ще трябва да изберете една от четирите подспециалности:

1. Data Engineering – Анализиране, съхраняване и криптиране на информация.
2. Cross Media – Създаване на мобилни приложения и видео игри.
3. AR/VR – Работа с дигитална анимация, сензори и виртуална реалност.
4. Internet of things (IoT) – Програмиране на електронни устройства и системи в реално време.
В последващите семестри ще имате специализирани предмети и проекти.
5-ти семестър, стаж в компания, която сами трябва да изберете.
6-ти семестър, можете да изберете курсовете, които искате да изучавате.
7-ми семестър, работите върху бакалавърския Ви проект.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате:
ПОНЕ 210 часа (60 минути) английски език за последните 3 години.
ПОНЕ 375 часа (60 минути) математика за последните 3 години. 
ПОНЕ 200 часа (60 минути) физика за последните 3 години.

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

След завършване на бакалавърската специалност Софтуерно инженерство в Дания (Software Engineering), ще можете да продължите различни магистратури в Дания. Можете да прегледате всички магистърски специалности в Дания. Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Свържете се с нас, за да не допуснете грешки.

Можете да работите като софтуерен инженер във всяка една сфера. Трябва да знаете, че позицията на софтуерен инженер е една от най-добре платените като цяло, които лесно надхвърлят суми от 10 000-15 000лв. на месец.  

Лично мнение и практически опит

Алтернативно или паралелно можете да започнете работа във фирма, имаща нужда от софтуерен инженер, а те не са никак малко. Много е възможно да Ви наемат от компанията, където сте били на стаж, стига да се представите в добра светлина.
Най- трудната част за мен беше постоянната работа в групи. Това беше драстичната разлика в датското образование. Изискването на математика и физика е доста символично, тъй като няма много предмети, свързани с гимназиалната подготовка по тези науки. Научаването на датски език не е от изключителна важност в компютърните среди, но може да бъде полезно и е много достъпно за студенти.

 Божидар Недялков