Програми в Дания

AP и Бакалавърски Програми в Дания

ПОВЕЧЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА НОВИЯ НИ САЙТ – www.danbulstudy.com

AP програмите са с продължителност от 2.5 години, а бакалавърските 3.5 години. И двете степени включват по един стаж в датска или чуждестранна компания с различна продължителност, според желанието на всеки студент (3-6 месеца). След завършване на AP програма, студентът има възможност да запише Top up програма (вижте в дъното на страницата), за да получи бакалавърска степен в Дания. Завършвайки AP степен, студентът има възможност да избира между няколко различни Top up степени. Това е и едно от предимствата на AP степените, тъй като не винаги кандидат-студентите са напълно сигурни в каква тясна област искат да се реализират след дипломирането си.

Top up Програми в Дания

Всички Top up програми в Дания включват стаж в датска или чуждестранна компания, с различна продължителност (3-6 месеца), според желанието на всеки студент. Всяка AP програма дава възможност за продължаване с няколко Top up степени. След завършване на Top up степента, студентът придобива бакалавърска степен в областта.