Logistics Management (AP)

Logistics Management (AP)

Какво представлява специалността?

Програмата Logistics Management в Дания дава начална подготовка в специалността на логистиката, която се прилага във всички сфери на работа (НЕ само в бизнес сферата). В по-големите и развиващи се компании, логистичният отдел се оказва един от най-важните, поради това, че основната му цел е оптимизиране на процеси и организирането на материали и хора, така че с минимални разходи и енергия да се постигнат максимални резултати.
В Дания обучението е по-практически насочено, по начин, които позволява по-лесното разбиране на материала, а именно чрез проекти, свързани с проблемите на реални датски и чужди компании. Това помага на завършилите тази специалност да навлязат по-лесно в работната среда и да се адаптират към сферата на логистиката. От всички направления на логистиката, AP програмата набляга най-вече на транспорт, складово управление, мониторинг и контрол, инвентар, логистичен аутсорсинг, дистрибуторска мрежа, планиране на производството и др.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате:
ПОНЕ 210 часа (60 минути) английски език за последните 3 години.
ПОНЕ 125 часа (60 минути) математика за последните 3 години. 

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

След завършване на AP степента Logistics Management в Дания, можете да продължите да обогатявате знанията си в сферата на логистиката в Дания и да запишете Top up специалността International Sales and Marketing Management
Можете да прегледате и други top up или бакалавърски специалности в Дания. Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Свържете се с нас, за да не допуснете грешки.

След завършване на програмта може да работите като диспонент, асистент спедитор, международен маркетингов консултант или в логистичния отдел на фирма, както и много други.

Лично мнение и практически опит

Моя стаж изкарах в третата по големина транспортна фирма в света (датския клон) или по-точно в руския отдел, в който работя вече година и половина. Основната ни дейност е транспортни услуги на всеки вид стоки от/до Русия, Балтийските държави и страните от ОНД.
По време на стажа ми бяха възлагани административни задачи, а впоследствие и проекти, свързани с оперативната работа.
Постепенно навлизах в детайли в работата и накрая на стажа можех самостоятелно да отговарям за частичните (групажни) товари. След края на стажа ми предложиха договор и една година по-късно вече отговарях за един от най-големите клиенти на отдела. Бих казала, че обичам работата си и ако трябва отново да избера какво и къде да уча, отново бих избрала логистика в Дания. Логистиката е много обширна и интересна сфера, а Дания дава възможност за развитие на чужденците.

Стилияна Кирилова