Какво е AP degree и каква е разликата между AP, Top up и Bachelor degree в Дания

Разлика между степените AP и Бакалавър в Дания

Какво е AP degree и каква е разликата между AP, Top up и Bachelor degree в Дания

Учебните програми в Дания са два вида – AP степени и цели бакалавърски степени. Какво е AP degree? AP програмите (Academy Profession), продължават две години, след което студентът получава степента специалист. В рамките на тези 2 години, студентите прекарват един семестър в задължителен стаж, във фирма в Дания или в друга държава по света. Още при старта на образованието Ви е необходимо активно да се интересувате и да търсите подходяща компания за реализация на бъдещия Ви стаж.
След завършване на AP специалността е възможно да продължите образованието си с избрана от вас Top-up бакалавърска програма, с продължителност 1,5 години (където отново трябва да стажувате). Предимството да изучавате AP специалност и BA Top-up програма е, че след първите две години ще имате много по-ясна представа за насоката, в която искате да се развивате в бъдеще. Aко завършите AP Tourism например, можете да избирате между Top-up програмите – International Hospitality Management, Sport Management, Innovation and Entrepreneurship и International Sales and Marketing. Също така, може да получите две дипломи в различни области. 

Какви са разликите между AP и бакалавърската програма?

Както вече казахме, AP програмите могат да се комбинират с различни BA Top-up програми – от Вас зависи в коя област искате да се усъвършенствате. Това е възможно, тъй като по време на обучението Ви при AP степента сте получили достатъчно знания и часове по маркетинг, икономика и други предмети, които се изискват за всяка една Top-up специалност.

В случай, че изберете AP степен по Computer Science (компютърни науки), ще можете да продължите BA Top-up степен в Software Development, Web Development, E-Concept Development, както и Innovation and Entrepreneurship. Също така, може да продължите с BA Top-up програмата в университет в друг град или държава.

Бакалавър или професионален бакалавър? 

По принцип, специалностите, които са по-хуманитарно ориентирани, са определени като бакалавър. Тези, които са по-технически ориентирани, са определени като професионален бакалавър. И двата вида бакалаври имат еднаква тежест, но с различна практическа насоченост по време на образованието.

И в двата варианта, независимо дали сте избрали AP специалност в комбинация с BA Top-up програма, или сте се насочили директно към цялостна бакалавърска програма, ще получите бакалавърска степен, която ще Ви даде възможност да кандидатствате за магистърски програми в Дания и в чужбина.

Това, което бихме Ви препоръчали е да предпочетете практическата дейност благодарение на стажовете по време на образованието, тъй като това ще Ви даде по-ясна представа за бъдещата Ви работа в съответния сектор.

ПОВЕЧЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА НОВИЯ НИ САЙТ – www.danbulstudy.com