Детски надбавки в Дания

Детски надбавки в Дания

Какви са условията за получаване на детски надбавки в Дания?

Ако живеете в Дания със своето дете, помощите се изплащат автоматично, ако покривате следните критерии:

  • Вие сте европейски гражданин;
  • Работите в Дания;
  • Плащате си данъците;
  • Вашето дете не е омъжено/оженено;
  • Вашето дете не получава други помощи от държавата;
Ако имате permenent opholdstilladelse (разрешително за постоянно пребиваване в Дания), което се придобива след 5 годишно пребиваване в Дания, то тогава не е нужно да работите, за да получавате надбавките. 

Каква е стойността на детските надбавки и как можете да кандидатствате за тях?

Кандидатстването се извършва онлайн, както почти всичко в Дания. Става чрез попълването на формуляр за детски надбавки в сайта borger.dk. За съжаление, целият процес е изцяло на датски. За да сте сигурни, че попълвате формуляра за детските надбавки с необходимата информация, задължително се консултирайте с някого, който говори датски или има опит в попълването на документите. В края на процеса ще трябва да добавите договор от работодател, както и свидетелство за раждане на детето. Стойността на детските надбавки, зависи от възрастта на детето. Трябва да знаете също, че ако доходите на родителите на детето превишават определени стойности, детските надбавки, ще бъдат по-ниски. 

Кога се изплащат детските надбавки?

Детските надбавки се изплащат още от първото тримесечие на раждането на детето. Например, ако станете родител през януари, детските надбавки ще бъдат изплатени през януари, за януари, февруари и март – около 20-25 число на месеца (зависи кога сте родили). Плащането се извършва по сметката на майката, но има изключения, като например, ако бащата е поел пълно попечителство върху детето. Сумата, която можете да очаквате е в размер на 4500 крони на тримесечие. Трябва да отбележим, че ако сте получавали детски надбавки за предишно дете, то за всяко следващо би следвало да ги получите автоматично. Облекченията за ясла, зависят от доходите и на двамата родители. Не се притеснявайте да се свържете с нас за повече информация.