Защо да учим в Дания

Безплатно ли е образованието в Дания?

Защо бихте предпочели безплатното образование в Дания?

Причините, поради които бихте предпочели да продължите образованието си в Дания са следните. На първо място бихме поставили качеството на образованието и факта, че последното е напълно безплатно. Имате възможност да избирате между голям брой университетски учебни програми на английски език. Друг плюс, който не можем да пренебрегнем са осигурените стипендии и безплатното здравеопазване за всички чуждестранни студенти. Безплатното образование в Дания в университетите е коренно различно от българското. Базирано е на разрешаването на актуални проблеми. Много често шефове (CEO, CTO) на големи и малки датски компании ще влязат в класа Ви със зов за помощ. Образованието в Дания осигурява по-практичен подход и включва задължителен стаж в държавата или извън нея. Учейки в Дания, Вие имате реален шанс да започнете работа в желана от Вас компания, още преди да сте завършили. 

10 причини да продължите своето образование в Дания:

1. Образованието в Дания е безплатно за граждани от Европейския Съюз.
2. Безплатно здравеопазване.
3. Месечна стипендия SU в рамер на 790 евро.
4. Работа на непълен работен ден по време на учебната година.
5. Образованието е на английски език.
6. Средата в университетите е международна със студенти от цял свят.
7. Част от обучението е стаж в датски или чуждестранни фирми.
8. Образованието е базирано на решаване на реални проблеми.
9. Приятелски взаимоотношения между студенти и преподаватели.
10. Финансова помощ след завършване в размер на 2500лв на месец,
до намиране на работа със значително по-висока заплата.

Какво можете да очаквате след като завършите?

Обикновено, завършилите студенти, с цел да усъвършенстват знанията си по датски език, посещават безплатни за тях курсове, организирани от бюрото по труда
Датският е необходим, тъй като голяма част от работодателите го изискат от новозавършилите студенти, кандидатстващи и постъпващи на работа в съответните фирми.  Ако притежавате добро ниво на датски език, наблюденията ни показват, че бихте могли да си намерите работа в съответната желана от Вас сфера сравнително бързо. 

Една част от нашите сънародници решават да се приберат в България, с цел да допринесат за икономическото развитие на страната ни, използвайки знанията и уменията си, придобити в чужбина. Трябва да знаете, че с образованието си, от който и да е датски университет, компаниите в България ще Ви предпочетат като специалисти. Това се дължи благодарение на придобития от Вас интернационален опит, както и на практическия такъв от стажовете Ви, прекарани в една или няколко датски компании. Различният начин на живот, на мислене, на работа в екип и като цяло на иновативното атакуване на завързани проблеми, ще привлече вниманието на работодателите и тяхното желание да почерпят от всичко, с което сте се сблъскали по време на престоя Ви в Aalborg, Aarhus, Copenhagen, Horsens или който и да било друг град в Дания.