Защо да учим в Дания

Безплатно ли е образованието в Дания?

Защо бихте предпочели безплатното образование в Дания?

Причините, поради които бихте предпочели да продължите образованието си в Дания са следните. На първо място бихме поставили изключително високото качеството на образованието и факта, че последното е напълно безплатно. Имате възможност да избирате между голям брой университетски учебни програми на английски език. Безплатното образование в Дания в университетите е коренно различно от българското. Базирано е на разрешаването на актуални проблеми. Много често шефове (CEO, CTO) на големи и малки датски компании ще влязат в класа Ви със зов за помощ. Образованието в Дания осигурява по-практичен подход и включва задължителен стаж в държавата или извън нея. Учейки в Дания, Вие имате реален шанс да започнете работа в желана от Вас компания, още преди да сте завършили. Друг плюс, който не можем да пренебрегнем са стипендиите и безплатното здравеопазване за всички чуждестранни студенти.

10 причини да продължите своето образование в Дания:

1. Образованието в Дания е безплатно за граждани от Европейския Съюз.
2. Безплатно здравеопазване.
3. 95% от студентите покриват самостоятелно разходите си за квартира и храна в страната.
4. Работа на непълен работен ден по време на учебната година.
5. Средата в университетите е международна със студенти от цял свят.
6. Част от обучението е стаж в датски или чуждестранни фирми.
7. Образованието е на английски език, прилага се логическото мислене, няма наизустяване.
8. Образованието е базирано на решаване на реални проблеми.
9. Приятелски взаимоотношения между студенти и преподаватели.
10. Огромни възможности за реализация след завършване.

Какво можете да очаквате след като завършите?

Обикновено, завършилите студенти, с цел да усъвършенстват знанията си по датски език, посещават безплатни за тях курсове, организирани от бюрото по труда
Датският е необходим, тъй като голяма част от работодателите го изискат от новозавършилите студенти, кандидатстващи и постъпващи на работа в съответните фирми.  Ако притежавате добро ниво на датски език, наблюденията ни показват, че бихте могли да си намерите работа в съответната желана от Вас сфера сравнително бързо. 

Една част от нашите сънародници решават да се приберат в България, с цел да допринесат за икономическото развитие на страната ни, използвайки знанията и уменията си, придобити в чужбина. Трябва да знаете, че с образованието си, от който и да е датски университет, компаниите в България ще Ви предпочетат като специалисти. Това се дължи благодарение на придобития от Вас интернационален опит, както и на практическия такъв от стажовете Ви, прекарани в една или няколко датски компании. Различният начин на живот, на мислене, на работа в екип и като цяло на иновативното атакуване на завързани проблеми, ще привлече вниманието на работодателите и тяхното желание да почерпят от всичко, с което сте се сблъскали по време на престоя Ви в Aalborg, Aarhus, Copenhagen, Horsens или който и да било друг град в Дания. 

Кариера в Дания:

Огромен брой от завършилите студенти в Дания намират реализация по специалността си в страната. Придобитите умения по време на цялото образование се оказват изключително полезни и датските компании все повече проявяват интерес (особено ако владеете датски) към чужденците! За нас остава гарантираната висока стартова заплата, благодарение на съответните датски закони, които регламентират минималното заплащане за всяка сфера и ниво на образование. Спокойната работна среда, сигурността и постоянната възможност за развитие са само една малка част от плюсовете, които ще ви накарат да останете в страната след като вземете бакалавърската или магистърската си степен. 

ПОВЕЧЕ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА НОВИЯ НИ САЙТ – www.danbulstudy.com