Home   International Business Academy ( IBA )   Специалности в IBA

Специалности в IBA

AP degree

BA Top-up degree

BA degree

Master degree

 

Тази програма е с електронно обучение, предоставено от London South Bank University, и се заплаща. Повече информация може да откриете тук.

** Със завършване на тази специалност ще получите две дипломи – датски BA в International Sales and Marketing Management и английски BA Honours Business Management and Marketing. И тук, английската част на обучението се преподава чрез e-learning и се заплаща, а датската е безплатна. Повече информация вижте на сайта на университета.

*** Сътрудничество между няколко европейски университета от тази област. Първата година можете да учите в Дания или Испания, втората в Белгия, а третата – в Обединеното кралство или Франция. Обучението в Дания е безплатно, а в другите държави се заплаща. Повече информация ще намерите в сайта на академията или в International Bachelor.

**** Тази специалност е сътрудничество между Shanghai Finance University и IBA. Тя има за цел да запознае студентите с разширяването на глобалния пазар. Първата година на обучението се провежда в Дания, следващите две години в Шанхай и последната – отново в Дания. Програмата е безплатна в Дания, а таксите в Китай се покриват от студента.