Home   Информация

Информация

Уникредит  –   общо мин. 32  евро

 

1.Изходящи презгранични преводи и преводи в чуждестранна валута:             EUR

 

Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):

на хартиен носител     –                                                                                0,22%, мин. 22, макс. 375

по електронен канал                                                                                    0,15%, мин. 15, макс. 300

 

  1. SWIFT 10

 

ДСК  общо мин. 22 евро

Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):

на хартиен носител     –                                                                                0,18%, мин. 22 / вкл. SWIFT/

 

Райфайзенбанк   – общо мин. 26 евро

Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):

на хартиен носител     –                                                                              0,2 %, мин. 17 + 9 SWIFT/

 

Юробанк / Пощенска банка/  – общо мин.32 евро

Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):

на хартиен носител     –                                                                              0,22 %, мин. 22 + 10 SWIFT/

 

Това са основните банки. Цената е за обикновен превод  със споделени разноски :  Наредителя поема само разноските на изпращащата банка.    За допълнителни есктри :спешност,  поемане на всички разноски има допълнителни такси.