Home   Разлика между степените AP и BA

Разлика между степените AP и BA

Какво представлява степента AP и по какво се различава в сравнение с бакалавърска програма?

Може би сте забелязали, че учебните програми в Дания са два вида – AP степени и цели бакалавърски степени. AP програмите (Academy Profession), продължават две години, след което студентът получава степента специалист, за разлика от България, където обучението за същите специалности трае 3-4 години. В рамките на тези 2 години, студентите прекарват един семестър в задължителен стаж, във фирма в Дания или в друга държава в Европа, или в друг континент по техен избор (разбира се компанията трябва да отговаря на изучаваната специалност). Така че по време на образованието си е необходимо активно да се интересувате и търсите подходяща фирма за бъдещия ви стаж.

След завършване на AP специалността е възможно да продължите образованието си с избрана от вас Top-up бакалавърска програма, с продължителност 1,5 години (със задължителен едносеместриален стаж). Предимството да изучавате първо AP специалност и след BA Top-up програма е, че след първите две години ще имате много по-ясна представа за насоката, в която искате да се развиете в бъдеще (също така ще добиете практически опит от две компании). Друго преимущество е, че в контекста на комбинираната AP степен и BA Top-up програма може да получите две дипломи в различни области – например, AP степен по Service, Hospitality and Tourism Management и бакалавърска степен по International Sales & Marketing Management.

Какви са разликите между AP степента и цялостната BA / бакалавърска програма /?

В повечето случаи програмите AP програмите могат да се комбинират с други BA Top-up програми – например, ако сте решили да запишете AP степен Service, Hospitality and Tourism Management, можете да я комбинирате с BA Top-Up програма по International Sales and Marketing Management, Innovation and Entrepreneurship, Sport Management или International Hospitality Management. Това се дължи на факта, че по време на AP степента си сте имали достатъчно часове по маркетинг, икономика и други, които са ви необходими за всяка една от изброените Top-up специалности.

В случай, че изберете AP степен по Computer Science (компютърни науки), ще можете да продължите BA Top-up степен в Software Development, Web Development, E-Concept Development, както и Innovation and Entrepreneuship. Стига да имате желание, след като завършите AP степента си, може да продължите с BA Top-up програмата в университет в друг град или държава.

Програмите BA (бакалавър) / BSc (професионален бакалавър) се изучават за период от 3.5 години. Защо обаче някои от са отбелязани като BA, а други като BSc?

По принцип, специалностите, които са по хуманитарно ориентирани, са определени като BA (бакалавър). Тези, които са по-технически ориентирани, са определени като BSc (професионален бакалавър). И двата вида бакалаври имат еднаква тежест, но с различна практическа насоченост по време на образованието.

И в двата варианта, независимо дали сте избрали AP специалност в комбинация с BA Top-up програма, или сте се насочили директно към цялостна BA / бакалавърска програма, ще получите бакалавърска степен, която ще ви даде възможност да кандидатствате за MA / Магистърски програми в Дания и в чужбина.

Това, което бихме препоръчали е да предпочетете практическата дейност благодарение на стажовете по време на образованието, тъй като това ще ви даде по-ясна представа за евентуалната ви бъдеща работа в съответния сектор.