Commerce Management (AP)

Commerce Management (AP)

Какво представлява специалността?

Това е най-близката програма до архитектура в Дания, която можете да изучавате на английски език. Най-вероятно си мислите, че ще изучавате много за изкуството или дните Ви ще минават в изчисления на какво ли не. Истината е, че ще правите и двете. Например, ще научите как да направите сградата стабилна, как да използвате различни видове материали, къде и как да поставите правилните механични инсталации.  Това обаче е самото начало. 
Предстои Ви да се научите как да управлявате проекти. Ще изчислявате колко време ще продължи даден проект от начало до край – от проектирането на сградата, до изграждането ѝ и необходимия гаранционен срок за строежа, впоследствие. Ще се научите да изготвяте подробни бюджети на сградите, включвайки и всички разходи за необходимия персонал в проекта. По време на образованието ще се научите да работите с различни програми като Revit, Sketch up, Vico office, Sigma и други. 
Учителите създават възможности да се посещават много строителни обекти, както в Дания, така и в чужбина, за обмен на чуждестранна практика. Не се разчита само и единствено на чиста теория. Образованието е предпочитано и става все по-популярно, защото дава знания не само в една определена област, а във всичко, свързано с процеса на изграждане на сгради и управлението на строителни обекти.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате:
ПОНЕ 210 часа (60 минути) английски език за последните 3 години.
ПОНЕ 125 часа (60 минути) математика за последните 3 години. 

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите след като завършите?

След завършване на бакалавърската специалност Architectural Technology and Construction Management, няма да можете да кандидатствате за архитектура в Дания, но ще можете да продължите следните две специалности в Aalborg University: 

1. Building Energy Design (in English)
2. Construction Management and Building Informatics (in English)

Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Прегледайте подробно магистърските програми, които можете да запишете в следния портал

Какви възможности за работа ще имате?

Програмата Architectural Technology and Construction Management ще Ви даде добра отправна точка за работа на различни нива в бизнеса и организациите, строителната индустрия или във връзка с нея, в зависимост от Вашите собствени амбиции и талант. Вашата основна роля често ще бъде да осигурите сътрудничество и комуникация между архитектите и инженерите, за да може строителният процес да продължи както е планирано. Най-вероятно ще работите като Department Leader, Project или Construction Manager в архитектурна, енергиина, строителна, застрахователна или предприемаческа компания, държавна агенция или някъде другаде.