Automation Engineering

Automation Engineering (AP)

Какво представлява специалността?

Програмата е свързана с автоматизиране на промишлеността, тоест, по-малко хора – повече роботи. През тези 2 години и половина ще бъдете обучавани от хора с много опит в индустрията. Ще бъдете подготвяни да работите в реални условия, което включва работа със скъпа и модерна техника, която е изцяло на Ваше разположение, работа в екип и спазване на крайни срокове. Изучава се главно програмиране са PLC (Programmable logic controller) и различни видове роботи (от простите LEGO роботи, до най-новите роботи в сферата на автоматизацията), но и части от математиката и електротехниката. Също така ще посещавате много големи компании ( SIMENS, BILLA и т.н.) и ще имате възможност да се запознаете още повече с бъдещата си работна среда. Програмата изисква много отдаденост и желание. Ще бъдете част от една нова за Вас учебна среда, в която освен теория и практика в университета, трябва и самообучение, ако искате да се представите добре при представянето на проектите Ви (което е важно за фирмите, които търсят такива инженери). В момента има недостиг на automation engineers, което прави намирането на работа след завършване много по-лесно. В зависимост от представянето Ви във фирмата, в която ще имате няколко седмици практика, можете да започнете работа веднага след дипломирането. Стартовата заплата на един такъв инженер в Дания без опит е 30 000 датски крони – около 7900 лева. Макар и обучението да е доста интензивно, крайният резултат си заслужава.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите Ви, трябва да имате:
ПОНЕ 210 часа (60 минути) английски език за последните 3 години.
ПОНЕ 125 часа (60 минути) математика за последните 3 години. 
ПОНЕ 75 часа (60 минути) физика за последните 3 години. 

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове). 
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите след като завършите?

След завършване на AP степента Automation Engineering, можете да продължите да обогатявате знанията си в сферата на роботиката в Дания и да запишете Top up специалността  Product Development and Integrative Technology (PTI), която се предлага в UCL University College и Business Academy Aarhus.   

Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. 

Какви възможности за работа ще имате?

Можете да работите в сферата на обществените услуги, осветителни и енергийни компании, предприятия за автоматизация, произвеждащи всичко от вятърни турбини до мармалад.
Инженерите по автоматизация отговарят за практическите монтажни работи, като монтаж, пускане в експлоатация, оптимизация и експлоатация на автоматични системи в производствената среда.
Можете да бъдете главен техник, техник за контрол, регулиране и наблюдение, инженер по развитието, PLC програмист, ръководител проект, SCADA програмист, сервизен инжинер, SRO (Контрол, регулиране и мониторинг) инженер, системен техник, технически мениджър и др.