Home   Тест за избор на специалности в Дания?

Тест за избор на специалности в Дания?

Изборът на висше образование е един от най-големите решения в живота. То носи сериозни последици за кариерата и за бъдещия ви живот. Много често обаче не знаем или не сме напълно сигурни кой би бил най-правилният път за нас самите. Големият брой специалности в Дания не олеснява тази задача. Не се притеснявайте, ние имаме решение на всички ваши проблеми!

„Професионалното ориентиране не е начин да се каже на човек какво да учи. Целта е човек да бъде подкрепен при събирането, обработването и използването на обучителна и професионална информация, както и в планирането и осъществяване на неговите решения”, обяснява проф. Лаура Нота.

Мagellano Junior и Magellano Universita за избор на специалности в Даниятест за избор на специалности в Дания

Лаура Нота е професор по „Психология на кариерното консултиране” и „Психология на училището и социалното включване” във факултета по „Психология” на Университета в Падуа, Италия. Тя беше в България като гост на VІ-тия Национален конгрес по психология в София, на който представи инструментите за професионално и образователно ориентиране Magellano Junior и Magellano Universita. Вижте какво представляват тестовете и с какво ще са ви полезни при подбора на специалности в Дания.

 

Magellano Universita включва в себе си набор от различни тестове и позволява събирането на информация за конкретния човек относно степента на академична успеваемост и неговата решителност, установява математическите способности и степента, в която човекът вярва в тези способности, проверява също способността за разбиране на текст. Чрез този инструмент може да се измери способността за учене, професионалните интереси, ефективността на учене и способността за решаване на проблеми.

Magellano Universita е предназначен за ученици, завършващи средно училище и измерва професионални интереси, културни интереси, интелектуални способности, мотивация и стратегии за учене, способност за решаване на проблеми.  Този инструмент отново е съставен от отделни тестове за всяка една от изследваните секции.

Резултатите се генерират веднага след като тестовете бъдат попълнени и представляват поверителен личностен профил. Той е около 9-10 страници, като резултатите за отделните способности са представени графично, след което има кратко описание. В края на доклада е генерирано заключение, от което изследваният човек може да сравни своите резултати с тези на останалите и да открие своите силни и слаби страни.

Ако инструментът покаже разминаване между желани професионални области и способностите на ученика, в заключението се предлагат и други варианти за професионални области, които по-добре биха съответствали за способностите на конкретния човек.

Ако вие или вашето дете сте затруднени (голям процент от кандидат-студентите не са изцяло наясно в коя сфера биха желали да се реализират), не знаете на къде да поемете или се двоумите между няколко специалности, Данбъл ще ви помогне да направите правилния избор! Повече информация за теста може да намерите тук. Попълнете формата, за да го заявите и проверете имейл адреса си (и СПАМ папката!).

Име

Фамилия

Email

Facebook (URL)

Your Message