Home   Следване в Дания

Следване в Дания

Всички тези дисциплини включват един семестър практически стаж в компания по избор на студента по време на неговото следване в Дания. Това обикновено е 2-ри или 3-ти семестър. Студентите, преминали тези курсове на обучение са от 2-годишната AP степен програма (с изключение на  пълната бакалавърска програма Architectural  Technology and  Construction  Management).

ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

Искате ли да научите всичко за дизайна на ECO-архитектурата в цифровия свят? Също така да знаете как да проектирате планове за изграждане и управление на цялостни строителни обекти от начало до края?следване в Дания

С тази бакалавърска програма, ще имате възможност да се превърнете в много ценен кадър за архитектурните и строителни компании в световен мащаб, след като завършите своето следване в Дания. Ще работите по реални проекти и ще проектирате търговски и спортни зали. Бакалавърската степен дава знания в областта на архитектурата при анализ на опорни структури, цифрови техники за рисуване, усъвършенствана цифрова технология, контрол,  технически услуги, енергийни изчисления, пасивна технология, планиране и управление и др.

FINANCIAL MANAGEMENT

Искате да работите в сферата на финансите, в ипотечни или кредитни институции, управление на активи, застраховане, недвижими имоти или като финансов директор в различни компании?

Financial Management е програма, която се съсредоточава върху проблемните зони на фирмите за финансово управление. Програмата е насочена към придобиване на основни познания по корпоративни финанси, планиране и инвестиционни решения, контрол и измерване на следване в Данияефективността на бизнеса. Мечтали ли сте за кариера като банков консултант, счетоводител, брокер на недвижими имоти, ипотечен съветник, застрахователен съветник, съветник по покупката и продажбата на активи, финансов ревизор, финансов съветник, инвестиционен консултант? Студентите от тази програма ще научат основните принципи на финансовото управление, значението на собствеността и  капиталовата структура за финансови решения. Голям акцент се поставя върху разбирането на връзката между оперативното и стратегическо планиране в компанията. Студентът ще овладее основните процедури за управление на паричния поток и ликвидността на компанията, както и методи за техния анализ и оценка.

В програмата, ще научите повече за области като: правни въпроси във финансовия сектор, статистика, консултации – кредити, финансови пазари, застраховане, решения за недвижими имоти, национална икономика.

Тук ще получите както финансови познания за разбирането на функциите на парите на практика, така и знания за разчитане на числата в комбинация с потенциал за управление!

COMPUTER SCIENCE

Търсите отлични перспективи за кариера в областта на IT? Интересуват ли ви откриването на решения и идеи въз основа на аналитични и други любими области? Подготвен/а ли сте? Искате ли да получите високо призната квалификация? Искате ли да работите в сферата на информационните технологии, на позиции като програмист, интернет разработчик, мрежов администратор, системен администратор или IT координатор?следване в Дания

Тази програма ще ви даде общи познания по информационните технологии или ще ви фокусира върху практически подходи – “изучаване чрез практика”. Програмата поставя акцент не само върху техническата страна, но също така и върху социалния аспект, тъй като университетите се опитват да подготвят висшисти, които да работят в екип.

В тази  програма, наред с други неща, ще научите за алгоритми, за информационни структури, теория на езика, база данни, интернет програмиране или разпределено програмиране. В момента по-голямата част от университетите работят с езици за програмиране на Java, C # / NET или използват MS SQL Server.

MULTIMEDIA DESIGN AND COMMUNICATION

Мечтали ли сте да работите като мултимедиен дизайнер (проектант), интернет дизайнер, асистент на продукция или нещо подобно? Тогава програмата Multimedia Design & Communication е точно за вас.следване в Дания

С тази специалност може да проектирате планове за изпълнение и управление на мултимедийни задачи. Можете също така да си сътрудничите в изпълнението, управлението и поддържането на мултимедийни продукции. Като възпитаник на тази програма може да продължите с BA top-up програми като например E-concept Development или Web Development своето следване в Дания.

SERVICE, HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT

Тази програмата е една от най-търсените специалности. Ако мечтаете за кариера докато помагате на другите, тогава това е правилният избор за вашето следване в Дания!

Две-годишната AP степен ще ви позволи да работите на всички нива в хотели, туристически агенции и изобщо във всяка една компания свързана с туризма. Имайки  познания за бизнеса, вие ще сте в състояние да комуникирате с клиенти от различни езикови и културни среди и ще получите добра основа за стартиране на собствен бизнес. Програмата е насочена към сектора на услугите в туризма, туристически атракции, спорт, различни мероприятия в хотелски среди, следване в Данияконференции и ресторанти.

В обхвата на следването са включени области като обслужване на клиенти, управление на човешките ресурси, право, стратегия и бизнес планиране, познания за индустрията, лидерство, управление на проекти, бизнес общуване и много други. Студентите също така ще се научат да работят с понятия като пазарни анализи, иновации и туризъм, планиране в туризма и пр.

В рамките на тази програма може да избирате между три подспециалности: хотелиерство и ресторантьорство (Hotel & Restaurant Management), мениджмънт на туризма (Tourism Management) и организиране на (спортни) събития (Service specialization/sports).

MARKETING MANAGEMENT

Смятате ли, че сте отборен играч? Имате ли предприемачески дух? Бихте ли искали да приложите своите аналитични умения? Бихте ли искали да работите  в области като внос – износ, маркетинг (проучване на пазара), продажби или логистика? Може би сте мечтали да основете собствена рекламна агенция? Ако е така, помислили ли сте за маркетингова програма за следване в Данияуправление?

Програмата Marketing management предоставя най-новите методи, необходими за изследване на маркетинга, както и изучаването на съвременни техники в управлението на му. Мениджърите по маркетинг са много търсени, поради  способността им да работят системно и да разработват  целеви маркетингови стратегии. В програмата също така се изучава как се изработват договори, как се правят пазарни анализи, съответно и  стратегически анализи на пазара. Изучават се техники за увеличение на продажбите и техники за водене на преговори, микро и макро икономика, маркетингова стратегия и управление на проекти по време на цялото следване в Дания.