Програми в Дания

AP и Бакалавърски Програми в Дания

AP програмите са с продължителност от 2.5 години, а бакалавърските 3.5 години. И двете степени включват по един стаж в датска или чуждестранна компания с различна продължителност, според желанието на всеки студент (3-6 месеца). След завършване на AP програма, студентът има възможност да запише Top up програма (вижте в дъното на страницата), за да получи бакалавърска степен в Дания. Завършвайки AP степен, студентът има възможност да избира между няколко различни Top up степени. Това е и едно от предимствата на AP степените, тъй като не винаги кандидат-студентите са напълно сигурни в каква тясна област искат да се реализират след дипломирането си.

business management

Business Management & Marketing (Двоен ПЛАТЕН бакалавър)

chemical science

Chemical and Biotechnical Science (AP)

Climate and Supply Engineering

Climate and Supply Engineering (BA)

Computer science

Computer Science (AP)

Construction Technology (AP)

graphic design

Design, Technology and Business (Graphics) (AP)

design

Design, Technology and Business (AP)

Euro-Asia Business Management (Двоен ПЛАТЕН бакалавър)

export management

Export and Technology Management (BA)

financial management

Financial Management (BA)

global nutrition and health

Global Nutrition and Health (BA)

ICT engineering

ICT Engineering (BA)

logistics management

Logistics Management (AP)

marketing management

Marketing Management (AP)

tourism management

Service, Hospitality and Tourism Management (AP)

software technology engineering

Software Technology Engineering (BA)

Value chain management

Value Chain Management (BA)

Top up Програми в Дания

Всички Top up програми в Дания включвт стаж в датска или чуждестранна компания, с разлина продължителност (3-6 месеца) според желанието на всеки студент. Всяка AP програма дава възможност за продължаване с няколко Top up степени. След завършване на Top up степента, студентът придобива бакалавърска степен в областа. 

Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology

design

Design and Business

Innovation and Entrepreneurship

Innovation and Entrepreneurship

tourism management

International Hospitality Management

graphic design

Product Development and Integrative Technology

software technology engineering

Software Development

sport management

Sport Management

Computer science

Web Development