Home   Изисквания за прием при обучение в Дания

Изисквания за прием при обучение в Дания

обучение в ДанияИзисквания за прием при обучение в Дания

Възраст

За да продължи своето обучение в Дания, кандидат-студентът трябва да има навършени 18 години, преди започване на учебната година (1 септември (летен семестър) или 1 февруари (зимен семестър)).

Завършено образование

 1. Кандидат–студентът да е завършил средно образование с положен зрелостен изпит (няма значение какви матури ще бъдат избрани).
 2. Учениците, в четвъртата година на гимназията, които се подготвят за зрелостните си изпити (веднага след като получат гимназиалната си диплома).
 3. Студентът е завършил първите две години на обучение в даден университет. В случай на прехвърляне за третата година от настоящия университет в друг университет в Дания (BA Top-up програми), ще трябва да докаже обучението си в първия университет с академична справка на получените ECTS точки, както и списък на изучаваните предмети в университета през последните две години.
 4. Студентът е с бакалавърска степен и желае да продължи обучението си в магистърска програма. В този случай, трябва да представи бакалавърската си степен и академична справка на получените ECTS точки, както и списъка на изучаваните предмети от университета за последните три или четири години.

Познания по английски език

В случай, че даден кандидат-студент няма един от следните сертификати IELTS, TOEFL  или Cambridge, необходимо е да положи интернет базиран тест по английски език. Разходите, свързани с провеждането на теста, се поемат от Данбъл, като тестът може да се държи два пъти.
За да отговаряте на езиковите изисквания за бакалавърска и AP степен програми, трябва да покриете теста с минимално ниво B2, според европейските стандарти. Някои специалности изискват да покриете ниво C1.

За да бъде допуснат до бакалавърски или магистърски програми в Aalborg University, кандидат-студентът трябва да притежава един от следните сертификати:

IELTS (академичен тест): 6.5 (някои специалности изискват 7.0)
TOEFL (на хартиен носител): 550
TOEFL (компютърно-базиран): 230
TOEFL (интернет-базиран): 88
Cambridge ESOL: C1

В случай, че даден кандидат-студент няма нито един от тези сертификати, то той/тя трябва да издържи теста, предлаган от Данбъл, за да има право да кандидатства за бакалавърските програми (за Aalborg University – вижте информацията по-горе).

Входящи изпити за обучение в Дания

Входните изпити за повечето от кандидатите (с изключение на такива области като графичен дизайн, моден дизайн, където се прави тест за способност), се базират на следното: добра способност за общуване на английски език, оценките от гимназиалната диплома, подчертана мотивация за учене и доброто представяне на интервюто с представител на университета, лично или под формата на телефонен или Skype разговор в границите на 10-15 минути.

Основният фактор за приемане е доброто владеене на английски език и най-вече силната  мотивация за учене, което може да се изрази и в мотивационното писмо, което придружава документите до университета. Средната оценка от дипломата не е толкова определяща, въпреки че това е основният критерий за прием в България. Освен това, тя може да не бъде взета под внимание, ако кандидат-студентът вече има някакъв предишен опит в областта. Но това не е условие за приемане.

Някои от учебните програми изискват да се документира броят на часовете, преподавани в гимназията по даден предмет (като например по математика, английски, физика и т.н.). Свържете се с нас за повече информация.

Студентите, които вече учат в даден университет и имат възможност да продължат обучението си в датски университет, трябва да са изучавали сходни предмети и да представят броя на кредитите си до момента – ECTS точки.

Необходими документи за прием в Дания:

 1. Мотивационно писмо;
 2. 2 препоръки от преподаватели (работодатели);
 3. Сертификат за владеене на английски език;
 4. Диплома за завършен 12 клас или академична справка за 10, 11, 12 клас (или 1 срок на 12 клас, ако кандидатът все още не е завършил) с оценките и броя на часовете за всеки предмет (някои специалности изискват допълнителни часове математика, физика, химия и т.н.); 
 5. Копие на лична карта.

Забележка!

Повечето специалности изискват всеки студент да разполага със свой собствен лаптоп, за да може да се справя със задачите си по време на своето обучение в Дания.

Общежитие в Дания

 • Летен семестър – началото на летния семестър започва в края на месец август – началото на образованието може да е различно за даден университет или за дадена програма. Препоръчваме ви да пристигнете в Дания малко преди началото на текущия семестър. Това със сигурност ще ви даде по-голямо времево предимство при търсене на работа, както и при намиране и наемане на по-евтини студентски квартири в студентските общежития и на свободния пазар.
 • Зимен семестър – началото на зимния семестър е през месец февруари.

Крайни срокове за прием в Дания

Официалният краен срок за подаване на кандидат-студентските документи до университетите  в Дания е 15.03, а за образователните програми, започващи от февруари, е 1.11. Повечето университети приемат заявления и след тази дата, ако имат свободни места, но не разчитайте на това!

 

Не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще ви предоставим информацията, от която се нуждаете.