Home   Датската образователна система

Датската образователна система

Обща информация

Образованието в Дания е структурирано и организирано по начин, който помага на студентите да разберат какви умения трябва да придобият, за да продължат да се развиват успешно в избраната от тях специалност. Целта е да се създадат такива способни специалисти, които след дипломирането си, работейки в екип върху даден проблем, да могат да се изказват компетентно и да отстояват убедително мненията си при анализа и реализирането на съответния работен проект. Студентите, по време на обучението си, придобиват организационни и комуникационни умения, които повишават конкурентостта им при евентуално кандидатстване за дадени работни позиции в бъдещи компании. Повечето от програмите са свързани с различни технологии и с бизнес-сферата, но съществуват и още много други възможности за професионални реализации на младите специалисти.

 

Разлика между AP и BA степен

Какво е АР степен и каква е разликата с бакалавърската програма?

датска образователна система

Може би сте забелязали, че учебните програми в Дания са два вида – АР степен и бакалавърска степен. АР програмите (Academy Profession), продължават по две години, след което студентът получава степен за специалист. За разлика от тях, в България бакалавърските програми продължават между 3 и 4 години.

По време на тези 2 години, студентите преминават през задължителен стаж, продължаващ около 1 семестър в компания по техен избор – в Дания, в други европейски държави или дори в държави в други континенти, естествено съобразявайки се и спазвайки учебната програма.

След като завършите АР степента, възможно е да продължите образованието си в Топ-ъп програма по избор, с продължителност от 1.5 години, като още един семестър стаж е включен в това. Предимството да започнете с АР и да продължите с Топ-ъп програма е, че по време на първите две години ще имате време да решите в каква посока да продължи вашето професионално развитие. Друг плюс е, че можете да получите диплома в две различни насоки – пример : АР степен в Service, Hospitality and Tourism Management и бакалавърска степен в International Sales & Marketing Management.

Повече информация можете да прочетете на тази страница.