Home   Мотивационно писмо за университети в Дания

Мотивационно писмо за университети в Дания


Мотивационно писмо за прием в университети в Дания.

Какви изисквания трябва да спази всеки кандидат-студент, когато пише своето мотивационно писмо, за да подаде своите документи в датски университет?

мотивационно писмо университети Дания

Не подценявайте значението на това писмо, шансовете Ви за прием до голяма степен зависят от него – университетът го разглежда като решаващ фактор! В никакъв случай не копирайте изречения или фрази от други писма, тъй като това се счита за плагиаризъм! Не позволявайте на 3ти лица да пишат мотивационните ви писма, тъй като не знаете дали вашето писмо не е дадено/продадено и на други кандидати! 

Повечето кандидат-студенти, които се свързват с Данбъл нямат представа как да подходят към мотивационните си писма, над какво да наблегнат и колко дълги да бъдат те.

Липсата на информация, а също така и на опит в съставянето на този документ, често води до отрицателен отговор от страна на датските университети.

Държим да подчертаем, че изискванията на датските университети са различни от тези, които имат университетите в UK или Холандия! 

Но нека видим една малка част от това, което е препоръчително да включите в своето мотивационно писмо, според някои датски университети:

  • Академичната си подготовка.
  • Мотивацията ви, за да подадете документи точно за тази специалност.
  • Какво очаквате да получите по време на и след като завършите програмата.
  • Всякакви интереси, силни страни, амбиции или изследователски интереси, които притежавате, свързани с тази конкретна програма.

С всяка изминала година образованието в Дания става все по-популярно не само сред българските кандидат-студенти, а и сред тези от останалите европейски страни. Поради тази причина, както и заради намаления брой места за прием от 2014 година насам, в Дания биват приемани само най-добре подготвените кандидат-студенти.

Ние ще ви помогнем максимално с информация идваща директно от извора, като споделим малките подробности, на които трябва да обърнете внимание, докато пишете своето мотивационно писмо – колко дълго да бъде то, какъв шрифт и форматиране да използвате и на какво точно да акцентирате, за да привлечете вниманието на проверяващия! Препоръките ни се базират както на опита ни прекаран в подготвяне на различни проекти според изискванията на датските университети (все пак вече имаме една или повече датски дипломи), така и на мотивационните писма на студентите, вече приети, но и на тези, които са отхвърлени.

Свържете се с нас и заявете един от платените ни пакети, за да получите подробна информация, структурирани интркуции и корекции, за да напишете своето оригинално мотивационно писмо!