Home   Често Задавани Въпроси

Често Задавани Въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 КАНДИДАТСТВАНЕ В ДАНИЯ И ПРИЕМ

 1. Какви са стъпките за кандидатстване в Даниякандидатстване в Дания? Какво е нужно за кандидатстването? – Диплома за завършено средно образование (или академична справка в случаите, когато дипломата още не е получена), две препоръки от учители (преподаватели) или работодатели, мотивационно писмо и сертификат за владеене на английски език на ниво Б2.
 2. Какви са критериите за приемане? – Дипломата за завършено средно образование, владеенето на английски език (на ниво позволяващо да разбира, да разговаря, да чете и пише кандидат-студентът), подчертана мотивация за следване в Дания, допълнителни сертификати и медали.
 3. Имат ли значение оценките? – Добре е дипломата да е над 4,50. Разбира се има кандидати приети и с по-ниски оценки, но от значение е и специалността, за която се кандидатства. Например, ако се кандидатства за специалност, в която математиката е основна дисциплина, би трябвало оценката по математика да е висока 4, 5 или 6.
 4. Имат ли значение оценките от втората матура? – Нямат.
 5. Има ли възрастови ограничения при кандидатстването? – Не, няма.
 6. Има ли тест по математика? – Не.
 7. От значение ли са броят часове по даден предмет? – От значение са тези по математика и английски. Някои специалности имат изисквания и към история, физика и химия.
 8. Минимум с какъв успех може да се кандидатства? – Няма минимален успех, който да е поставен като изискване.
 9. Възможно ли е кандидатстване в различни университети от различни градове и тогава необходима ли е друга регистрация? – Кандидат-студентът има право на 3 желания в един университет. Реално всяко следващо желание след 3тото няма голям шанс при класиранията.
 10. След колко време отговарят университетите след евентуално електронно запитване? – Обикновено в рамките на 14 работни дни.
 11. Кога са срещите (интервютата) с представителите на университетите? – Всеки университет индивидуално ги насрочва. Обикновено през месец май.
 12. Еднакви ли са датите за кандидатстване за всички университети в Дания? – Да.
 13. Какво са AP degree и Topup degree? – В Дания бакалавърската степен е разделена на 2 части, AP degree 2.5 години и TOP up degree 1.5 год.
 14. Всяка година ли се организира прием за Дания? – Да. Два пъти в годината.
 15. Трябва ли едновременно да си приет и в български и датски университет? – Не.
 16. Мотивационните писма различни ли са по съдържание за различните специалности? – Различни по съдържание би трябвало да бъдат, ако се кандидатства в един университет. Ако се кандидатства в различни университети , мотивационните писма може да са сходни.
 17. Как се определя бала за кандидатстване в Дания? – Не се определя бал за кандидатстване. Прави се индивидуална проверка на документите на всеки кандидат от съответния университет и се взема съответното решение (да се приеме кандидат-студентът или не). От голямо значение за приема са мотивационното писмо, препоръките и всякакви допълнителни сертификати.
 18. Колко академични справки са необходими, ако се кандидатства за повече места? – Необходима е само една академична справка.
 19. Трябва ли да се попълват имената, адресите и тел. номера на преподавателите писали препоръките? – Да. Колкото по-пълна е информацията, толкова по-солидна изглежда препоръката.
 20. Копието на оригинала или само копието на превода на академичната справка се изпраща? – Изпращат се и двете.
 21. Необходимо ли е да се сканира личната карта? – Да. Трябва да се сканира.
 22. Може ли диплома издадена от български колеж с преподаване на английски език да замести тестовете по английски (TOEFL, Kenbridge, Cambridge, IELTS)? – Не може.
 23. Дипломите от американските училища заместват ли TOELF, CAMBRIDGE, IELTS? – Да.
 24. Откъде може да се намери примерен тест за TOEFL, Cambridge, IELTS? – Може да се свалят от уебсайтовете на съответните институции.
 25. Как мога да получа тест по английски език? – С пакетите ни SMART и PREMIUM предлагаме онлайн тест по английски. Той се състои от 45 въпроса за време от 60 минути. Съдържа 30 въпроса multiple choice (A, B, C, D) и 15 въпроса listening comprehesion (слушане с разбиране). Нивото, което трябва да се покрие е Upper intermediate (B2).

II) ЛЕКЦИИ И УЧЕБНА СРЕДА

 1. Какво представляват и как се провеждат лекциите в универкандидатстване в Данияситета? – Лекциите са различни по форма и начин на преподаване, в сравнение с тези в българските университети. Обучението се провежда в класни стаи. Лекциите са на английски език и включват: често ползване на интернет, компютър и проектор. Преподавателите представят и провеждат лекциите с помощта на Power Point презентации. Университетът има своя собствена система за интернет (intranet). В нея студентите могат да намерят цялата необходима информация, като графици, лекции и презентациите от предишни лекции.
 2. Колко често са лекциите? – Лекциите се провеждат около 3-4 пъти в седмицата. Предимството е, че през останалото време студентът може да ходи на работа. Също така има периоди (от няколко дни, до няколко седмици), когато студентите нямат лекции, но за сметка на това работят в група или индивидуално върху проектите си. В последния семестър обикновено лекциите са по-малко (или дори няма лекции). Часовете са посветени на работата по последния проект (дипломна работа) и консултациите свързани с нея.
 3. Колко студента са средно в един клас? – Зависи от конкретната специалност. Средният брой на студентите в клас е между 15 и 30. По този начин се осигурява възможност за по-честа лична консултация с преподавателя.
 4. Задължително ли е присъствието на студентите по време на следването, в датските университети? – Да, но присъствието зависи от самия студент. В негов интерес е да посещава часовете по теория и практика. Присъствието обикновено се проверява.
 5. Учебниците скъпи ли са? Има ли ги в библиотеките? – Да. Но ги има в библиотеките. Обикновено могат да се намерят от бивши студенти в PDF формат напълно безплатно.
 6. 6. Колко често са изпитите? Колко студенти са от България? – Тестовете са приблизително веднъж на всеки 2-3 месеца, под формата на проект за групова или индивидуална устна защита. Средно, във всеки един датски университет от България има около 5-6 студента във всеки един клас.
 7. Каква е минималната възраст, на която може да се учи в университетите в Дания? – Минималната възраст за висше образование в скандинавските страни е 18 години.
 8. Мога ли да използвам „програмите за обмен на студенти”, докато уча в Дания? – Да, програмата за обмен на студенти между партниращите университети е сравнително популярна и широко разпространена форма на обучение. Студентът може да кандидатства за отпускане на средства, като например Еразъм и други подобни (попитайте във вашия университет).

III) ФИНАНСИРАНЕ И РАБОТА

 1. Има ли ограничения за кандидатстване в Даниябългарите при търсене на работа? – Не.
 2. Колко пари минимум на месец са необходими за живеене в Дания? – Разходите зависят от града. Обикновено между 500 и 1000 лв. (без разходи за квартира)
 3. Лесно или трудно се намират квартири и работа в Дания? – В по-малките градове се намират по-лесно квартири, които са и на по-ниски цени. В по-големите градове се намира по-лесно работа.
 4. Може ли паралелно да се кандидатства и за студентски финансов кредит? – От 2014 година се отпускат месечни стипендии (SU) в размер на 5800 датски крони (1400 лв.), които са напълно достатъчни да покрият разходите за квартира, храна и транспорт. За получаването на стипендията студентът задължително трябва да работи 10-12 часа седмично. T.e., не може да подадете документи за стипендията преди да си намерите работа! След подписването на договорa с работодателя, документите се подават по интернет  http://www.su.dk/english/su-as-a-foreign-citizen/ ). Самото подаване отнема 5 минути, а обработката 4-6 седмици. Сумата се изплаща със задна дата, валидна от датата на подаването на документите за стипендия. Отделно, може да получавате и помощи за квартирата си (общината може да плати депозита ви, както и да поеме част от наема ви), но трябва да отговаряте на определени условия.
 5. Има ли такси при следването? – Не. Има такси само за тези студенти, които са извън Европейския съюз.
 1. Стипендията за успех ли се дава? – Не. От 2014 година се отпускат месечни стипендии (SU) в размер на 5800 датски крони (1400 лв.), които са напълно достатъчни да покрият разходите за квартира, храна и транспорт. За получаването на  стипендията  студентът  задължително трябва да работи 10-12 часа седмично.  T.e. не може да подадете документи за стипендията преди да си намерите работа!
 2. Имат ли чуждестранните студенти право на някаква подкрепа от страна на държавата? – По време на следването, студентите, които работят поне 10 часа седмично, имат право на парична стипендия, в размер до 5200 DKK (около 1400 лева). Прочетете повече тук. В допълнение, след дипломирането си, студентът има право да бъде финансиран до 12 000 DKK на месец, в продължение на 2 години.
 3. Ориентировъчно, какви са месечните разходи за квартира и храна? – Разходите на месец (с включена квартира) са между 3000-4000 датски крони (750-1000 лв). (1лв=4кр). В зависимост от града (по-големите градове – Копенхаген) и начина на живот, сумата варира, като може да стигне и до 2000лв. (8000 кр.). Обикновено 1500-2000 кр. са достатъчни за хранителни продукти.

Ориентировъчно, цените са следните:

 • хляб – 6кр,
 • 500гр кайма – 20кр,
 • бутилка олио – 12кр,
 • захар 1кг – 10кр,
 • краставица – 6кр,
 • домати 1кг – 18кр,
 • маргарин – 7кр,
 • мляко – 5кр,
 • кисело мляко – 11кр,
 • картофи 2.5кг – 15кр,
 • 2кг замразено пилешко филе – 85кр,
 • кока-кола – 20кр,
 • бутилка водка Смирноф 700мл – 100кр,
 • сок – 10кр,
 • пакет нес кафе (200гр) – 35кр
 1. Стипендията може ли да се получи още първата година? – Да.
 2. Колко пари са необходими за първите 3-4 месеца? – 4000-5000 лв.
 3. Искат ли се доказателства за финансова осигуреност? – Не.
 4. Трябва ли да имам разрешително за работа, ако искам да работя в Дания? – Студентът има право на разрешително за работа, след като е приет в университ.
 5. Каква е средната заплата в Дания? – Средната работна заплата в Дания е 25 000 крони, което прави около 6500 лева. Държавата е изключително социално ориентирана. Хората плащат високи данъци, но в замяна на това тя се грижи за нуждаещите се. Например: осигуряване на подкрепа за жилищата на чуждестранните студенти – 500-900 крони, месечна стипендия от 5200 крони и т. н.
 6. Какво е равнището на безработица в Дания? – В зависимост от сезона и времето, процентът на безработица варира от 2 до 8.
 7. Трудно ли е да си намериш работа в скандинавските страни, когато си студент? – Всичко е много индивидуално. Зависи от самите студенти. Всички студенти, които упорито търсят, в крайна сметка намират работа. За местопребиваването е малко по-трудно, но студентите бързо се ориентират в новата среда и разрешават проблема. Средната работна заплата в скандинавските страни е 25 лева на час. Студентите обикновено намират работа в ресторанти, доставят рекламни материали, чистят апартаменти, офиси или работят в университета.
 8. Мога ли да остана да работя легално в Дания по време на лятната ваканция? – Да, разбира се.
 9. Мога ли да остана да работя и живея в Дания след дипломирането си? – След получаването на диплома за висше образование, студентът има право на социална помощ от държавата в размер на 1 400 евро на месец, в продължение на 2 години, в зависимост от страната на пребиваване. За целта, студентът трябва да се регистрира (запише) в Бюрото по труда и активно да търси съдействие при търсенето на работа, по специалността си.
 10. Получават ли студентите отстъпки в магазини или обществения транспорт? – Студентите имат определени отстъпки при ползването на обществения транспорт, посещения на музеи и др.

IV) КВАРТИРИ

 1. В наема включва ли се ток, вода,кандидатстване в Дания интернет и пр.? – Всички сметки са посочени в договора.
 2. Квартирите оборудвани ли са? – Обикновено стаите в общежитията са обзаведени, а в другите жилища не са.
 3. Как и кога става записването за квартира? – Препоръчваме кандидатстването за квартира да става 1 година по-рано в сайт за общежития и квартири на съответния град.
 4. Защо трябва да се плаща депозит? – Депозитът е гаранция, че парите ще могат да покрият евентуалните разходи, свързани с отстраняването на евентуални щети на-несени на жилището по време на неговата експлоатация от наемателя. Жилището трябва да бъде върнато (оставено) в същото състояние, в каквото е било получено първоначално.
 5. Кога се плаща депозитът? – За да бъдете установен като редовен законен наемател, трябва да заплатите депозита 14 дни преди нанасянето ви в квартирата.

V) ДРУГИ

 1. Продават ли се някакви лекарства без рецепта? – Повечето лекарства се продават срещу рецепта. Затова препоръчваме да закупите някои лекарства от България.
 2. Има ли много българи в Дания? – Да има. Те са над 5000 души.
 3. Колко време отнема да се научи езика в Дания? – Всичко е много индивидуално и зависи от способността и желанието на студента. Във всеки град обикновено има езиково училище, където се преподава датски език. По време на следването на чуждестранните студенти в датски университети, курсовете по датски език са безплатни. Те са около два пъти седмично и се провеждат след обяд. Посещението на езиковите школи може да бъде много полезно в бъдеще, ако студентът реши да остане да работи в страната.
 4. Какви са хората в Дания? Какъв е техният манталитет? – Първоначално, датчаните изглеждат студени и безразлични, но след известно време студентът свиква с местния манталитет. Датчаните са много по-отворени в приемането на чужденци за компания, отколкото англичаните или германците.
 5. Как бихте оценили стандарта на живот? – Стандартът на живот е сред най-високите в света и съответства на националния доход на глава от населението. Употребата на английски език е често срещано явление при по-възрастните поколения, а цялостното функциониране на офиси и услуги е на много по-високо ниво от това в България.
 6. Какво е необходимо за откриване на банкова сметка? – За да открие сметка в чуждестранна банка, студентът се нуждае от разрешително за пребиваване в страната, паспорт и удостоверение, че учи в даден университет.